Welkom bij Talland College

Vanaf het schooljaar 2024-2025 vind je op deze website ons gevarieerde aanbod van mbo-opleidingen. Of je nu als jongere een vak wilt leren of als volwassene je wilt laten bij- of omscholen, we kijken wat bij je past en begeleiden je naar je volgende stap. Richting een zelfstandig bestaan in de maatschappij en een leven lang leren.

Het Horizon College en Regio College bundelen de krachten om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig mbo-onderwijs kunnen blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen. Dat vraagt om een onderwijsorganisatie die flexibel inspeelt op veranderingen in de samenleving en de behoeften van studenten, werkenden en bedrijven. Samen kunnen we meer bereiken.

Ons doel is om het beroepsonderwijs te vernieuwen en te versterken, waarbij het onderwijs continu wordt vernieuwd met de actuele technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de samenleving. Als nieuwe onderwijsorganisatie kunnen we zo daadkrachtig omgaan met de vraag van bedrijven en organisaties in de regio naar goed opgeleide vakmensen.